photo-1436450412740-6b988f486c6b

Om V Advokater

Vi är V Advokater

Advokat porträtt

Advokat Fatima Brobeck Khan

fatima.brobeck.khan@v-advokater.se

070-214 75 82

Läs mer om Fatima

Advokat Fatima Brobeck Khan

Fatima Brobeck Khan har avlagt juristexamen vid Lunds universitet. Fatima har även en master i mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet. Fatima har genomfört praktik på UD i Nairobi och vid FN i Genève. Fatima har vidare genomfört notarietjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt. Därefter har Fatima varit anställd på Advokatbyrån Elisabeth Fritz där hon arbetat under många år.

Fatima talar svenska, engelska och italienska.

Advokat porträtt

Advokat Sara Hugo

sara.hugo@v-advokater.se

073-723 08 60

Läs mer om Sara

Advokat Sara Hugo

Sara Hugo har avlagt juristexamen vid Stockholms universitet. Sara har även studerat vid University of Auckland samt gjort praktik på Attunda tingsrätt. Sara har under flera år arbetat på advokatbyrå inriktad på humanjuridik, senast på Advokatbyrån Elisabeth Fritz där hon arbetat under många år.

Sara talar svenska och engelska.

Advokat porträtt

Advokat Olivia Revelj

olivia.revelj@v-advokater.se

073-610 19 02

Läs mer om Olivia

Advokat Olivia Revelj

Olivia Revelj har avlagt juristexamen vid Stockholms universitet. Olivia har även studerat kriminologi. Olivia har genomfört notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt. Därefter har Olivia varit anställd på Advokatbyrån Elisabeth Fritz där hon arbetat under många år.

Olivia talar svenska och engelska.

240421_VoicesAdvokat_LR_150ppi_75-2

Vilka är vi?

Vi har valt sida! V Advokater är en av få advokatbyråer i Sverige som har valt att endast företräda den som varit utsatt för brott. Vi företräder därför inte den som är misstänkt för brott och åtar oss inte uppdrag som försvarare.

Vi är tre kvinnliga advokater som har arbetat tillsammans i flera år på advokatbyrån Elisabeth Fritz. För oss, Fatima Brobeck Khan, Olivia Revelj och Sara Hugo, var det självklart att starta V Advokater tillsammans då vi alla brinner för brottsoffers rättigheter, har samma mål, visioner och värdegrund.

Som personer är vi engagerade och gör det lilla extra för dig. Vi är orädda samtidigt som vi är ödmjuka, förstående och goda lyssnare. Vi är gör allt för att tillvarata dina rättigheter, ge dig upprättelse och göra din röst hörd. Som advokater har vi tystnadsplikt, är oberoende och lojala mot dig som klient.

Tre advokater

Vi har handlagt såväl små som stora brottmål samt uppmärksammade mål i media. Vi har specialistkompetens inom sexualbrott, våld i nära relation och hedersbrott samt är vana att hantera mål som omfattar hotbilder och sekretess.

I familjemål företräder vi en förälder som ombud i en vårdnads-, boende- och umgängestvist. Vi har stor erfarenhet av komplexa vårdnads-, boende- och umgängestvister där det förekommer våld och övergrepp, hedersförtryck, hotbilder eller sekretess och klienten har behov av en engagerad och erfaren advokat. Ofta företräder vi våra klienter i både brottmål och familjemål.

Vi har stor erfarenhet av att företräda personer från olika kulturer. Genom åren har vi erhållit en stor processvana i domstol och vi åtar oss uppdrag i hela landet.

Vi brinner för kvinnor och barns rättigheter. Vi är alla ideellt engagerade och erbjuder såväl kostnadsfri rådgivning som föreläsningar. Vi har täta kontakter med kvinnojourer och skyddade boenden.

Önskar du hjälp av oss eller är du i behov av kostnadsfri juridisk rådgivning?