”Vi har valt sida! Vi är brottsoffrens advokater”

Vad vi arbetar med

Vi har specialistkompetens gällande våld i nära relation, sexualbrott och hedersbrott. Vi är engagerade advokater som kämpar för dina rättigheter och har många års erfarenhet av arbete med brottmål, familjerätt och socialrätt. Tillsammans har vi gedigen erfarenhet och kunskap av att företräda brottsoffer som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt en förälder i en vårdnad-, boende- och umgängestvist. Vi företräder även barn och vuxna i LVU-mål.

Grupp 1

Engagemang och klienten i fokus

Vi gör allt och det lilla extra för att tillvarata dina rättigheter genom hela rättsprocessen och för att ge dig upprättelse.

Erfarenhet och kompetens

Tillsammans har vi specialistkompetens i brottmål och familjemål gällande våld i nära relation, sexualbrott och hedersbrott samt stor erfarenhet av att företräda utsatta kvinnor, ungdomar och barn.

Mod, empati och respekt

Våra kärnvärden som genomsyrar allt vårt arbete.

Vilka är vi?

Vi har valt sida! V Advokater är en av få advokatbyråer i Sverige som har valt att endast företräda den som varit utsatt för brott. Vi företräder därför inte den som är misstänkt för brott och åtar oss inte uppdrag som försvarare. Vi är tre kvinnliga advokater som har arbetat tillsammans i flera år på Advokatbyrån Elisabeth Fritz. För oss, Fatima Brobeck Khan, Olivia Revelj och Sara Hugo var det självklart att starta V Advokater tillsammans då vi alla brinner för brottsoffers rättigheter, har samma mål, visioner och värdegrund.

Vad står V för?

V i V Advokater står för Victory (seger).

För oss betyder seger upprättelse. Seger kan innebära en vinst i domstol, att våga lämna en våldsam och destruktiv relation, att våga polisanmäla en förövare, att våga och orka medverka i en rättsprocess och att våga göra sin röst hörd. Oavsett vad seger är för dig står vi vid din sida genom hela rättsprocessen och vi gör allt för att tillvarata dina rättigheter, ge dig upprättelse och göra din röst hörd.

Läs mer om oss

240421_VoicesAdvokat_674_041021crop
Stockholm stad

Finansiering - vad kostar det att anlita en advokat?

Har du varit utsatt för brott och behöver ett målsägandebiträde är det staten som står kostnaden för målsägandebiträdets arbete. Du står därför inte några kostnader.

Behöver du juridisk hjälp i en vårdnads -, boende- eller umgängestvist finns det möjlighet att få hjälp med advokatkostnaderna genom din hemförsäkring, rättsskydd. Har du inte rätt till rättsskydd finns det i vissa fall möjlighet att få hjälp av staten, rättshjälp.

Läs mer om finansiering

Har du blivit utsatt för ett brott eller är du i behov av kostnadsfri juridisk rådgivning?